TOM STENSAKER
HOVEDMENY
HJEM
SØK
ARKIV
LINKER
KONTAKT MEG
GOD PÅSKE FRA NORDMARKA PDF Skriv ut
Skrevet av Tom Stensaker   

Årets lengste påsketur i Nordmarka


Rute:
Sognsvann-Kikut-Hakkloa-Sandungskalven-Gjerdingen-Tverrsjøen-Mylla.
Mylla-Skarvvann-Aklangen-Katnosa-Sandungen-Hakkloa-Kikut-Sognsvann.
Distanse: 90 km

Image
LynhyttaVi startet fra Sognsvann og gikk ned til vannet og på blank is pigget vi over til nordenden der vi gikk opp på veien på vestsiden av Sognsvann. Her var det preparert og fint å gå fra der bakkene begynte. Vi hadde dårlig feste med klister så vi bestemte oss for å skøyte denne dagen og et stykke oppe i bakkene tok vi den vakre Seterveien til høyre som går på oversiden av Lille Åklungen. Vi fulgte denne et stykke før vi tok en avstikker mot Lynhytta og Store Åklungen.

Image
Store Åklungen

Vi pigget oss over det idylliske Store Åklungen og kom innpå lysløypa mellom Sognsvann og Ullevålseter, denne var hard og isete. Vi gikk ikke opp til Ullevålseter, men fortsatte mot Aurtjern og videre mot Bjørnesjøen langs Bjørnesjøhelvete. Løypa var preparert for klassisk og fristil dagen før, men hadde frosset til i løpet av natten og det var "betongføre", men flott å skøyte. I de bratteste bakkene nedover måtte vi ta av oss skiene da det var livsfarlige utforkjøringer på det skarpe føret.

Image
Bjørnholt grenda

Image
Bjørnesjøen med Kikutmassivet og Kikut

Da vi nådde sydenden av Bjørnesjøen rett under Bjørnholt tok vi ut på vannet og staket oss over mot Kikut ca 3 km. Det var våris og farten var enorm der vi suste avgårde og vips var vi over og gikk opp til Kikutstua der vi var innom og spiste den første lunchen denne dagen før vi kunne fortsette vår tur nordover mot Hakkloa i vakkert vårvær.

Image
Hakkloa grenda

Image
Hakkloa vellhus

Vi frydet oss over isen og fikk mange raske mil denne dagen der vi suste avgårde. Over Hakkloa pigget vi oss over til grenda Hakkloa der vi gikk i land og fortsatte veien opp til Store Sandungen. Nordover Sandungen som er det største vannet i Nordmarka hadde vi flott utsyn mot Kirkeberget 629 moh.

Image
Store Sandungen med Kirkeberget i bakgrunnen.

Vi fortsatte nordover mot Sandungskalven og møtte Gunnar på Kalven med snøscooter  og vi bare vinket i forbifarten. Innerst i Sandungskalven ligger plassen Sandungskalven eller bare Kalven som Nordmarkingene sier. Her bor Gunnar Holst Nilsen, han er oppsynsmann, hundepasser og vaktmester for Løvenskiold og er nok verdens lykkeligste mann som fant seg ei kjerring med gård i Marka og fikk jobb inne på skauen atpåtil. Gården ligger vakkert til rett under foten av Kirkeberget.

Image
Sandungskalven fra sør

Image
Sandungskalven

Fra Sandungskalven følger vi brøytet vei opp til Daltjuvkrysset ca 500 meter, her tar det av en vei nordover som aldri er brøytet, men ofte preparert. Dette er selve inngangsporten til veiene mellom Katnosa-Gjerdingen-Stryken som blir preparert om vinteren og er et eldorado for skiløpere nord i Marka. Veien var preparert for noen dager siden og frosset til, men flott å skøyte. Vi fulgte denne ca 1 km før vi gikk ut på vannet Daltjuven og pigget oss over dette til nordenden. Her ligger en inntakstunell fra vannet fra Gjerdingen og Daltjuven renner i tunell til Sandungskalven i sydenden av vannet. Så alt vann i Daltjuven kommer og forsvinner i tuneller og er en del av Maridalsvassdraget.

Image
Daltjuven

Vi forlater Daltjuven og fortsetter opp til Gjerdingsdammen på preparert vei . Ved Gjerdingsdammen ligger den gamle skolebygningen som nå leies ut til Norberg Menighet, ved siden av ligger en del bygninger som eies av Oslo Kommunes Vannverk. Her bodde damvokteren før i tiden og en av dem  var Bjarne Larsbråten faren til Rune Larsbråten som er damvokter i dag og bosatt på Hakkloa. Hans mor Inga Larsbråten jobbet i over 40 år på Kikutstua og var liksom "mor Kikut" for oss turfolk i alle år.

Image
Gjerdingsdammen skole

Image
Gjerdingsdammen

Image
Gjerdingen gård

Image
Gjerdingskalven

Vi tar farvel med Gjerdingsdammen og staker oss nordover Gjerdingen mens gården Gjerdingen suser forbi er vi snart inne i Kalven en liten bukt vest i Gjerdingen der vi går i land og følger løypa oppover Kalvedalen til Tverrsjøen. Tverrsjøen er et langt vann som ligger på tvers dvs øst/vest i motsetning til de fleste andre vann som ligger nord/syd. Helt i vest ligger Tverrsjøstallen der det er servering i helgene. Vi staker oss over vannet til der løypa nordover til Ølja tar av og fortsetter i scooterspor opp til Ølja.

Image
Tverrsjøen med Kolleren

Ølja er nordligste vannet i Maridalsvassdraget og har sine kilder fra Puttmyrene nord for Svartjernshøgda og der oppe ved Puttmyrene er altså den første kilden til Oslos drikkevann og på vei sørover skal vi følge dette unike vassdraget helt til Bjørnesjøen. Men først skal vi over dette vakre vannet som ligger mellom Markas høyeste topp Svartjernshøgda (717 m) mot vest og Kollern (688 m) mot øst.

Image
Ølja

Image
Ølja med Helgehaugen og Ballangerudkollen.

Vi når nordenden og fortsetter mot Mylla forbi Trantjern gård som er den nordligste plassen i Marka, her bodde i mange år Solveig Ødegaard som hadde overnattingsgjester helt til hun ble 90 år. Hun døde for noen år siden og i dag er det stille på Trantjern gård. Så er vi på Mylla som er dagens mål og vi pigger over hele vannet som er 4 km langt og går i land ved demningen. Mylla er Nordmarkas grense mot nord og alle hyttene langs vannets nordside forteller oss at Markagrensen går nettopp her.

Image
Mylla

Vi snur her ved Mylladammen og fortsetter samme vei tilbake over vannet og med gården Vestenden ved foten av Helgehaugen (705 m) rett i mot tar vi farvel med Mylla og fortsetter sørover Ølja og tilbake til Tverrsjøen. Vi skal nå følge Maridalsvassdraget sørover og ved demningen til Tverrsjøen tar det av en scooterløype ned til Skarvvannet og etter noen hundre meter når vi vannet og med sola rett i mot suser vi over den blanke isen og skimter Holosetra oppe i lia mot øst. Mot vest sperrer Pershusfjellet og er som en vegg som følger oss hele veien sørover mot Finnstad.

Image
Skarvvann

Image
Skarvvann med Kolleren


Neste vann er Buvann som ligger mellom Skarvvann og Pershusvann og det er bare noen hundre meter mellom Skarvvann og Buvann. Buvann er en liten perle og særlig i oset mellom Buvann og Pershusvann som nesten går i ett er idyllisk og utsikten nordover mot Kolleren er et flott skue. Her i oset er det altid åpent vann og sent på vinteren må man være ekstra forsiktig mellom Buvann og Pershusvann. Men i dag går det greit og vi legger ut på Pershusvann og føler at vi er i "villmarka".

Image
Buvann

Image
Fra oset mellom Buvann og Pershusvann mot Kolleren.

Pershusfjellet i vest følger oss hele veien og er ca 3 km langt og er 626m i nord og 650m i sør, ta turen Pershusfjellet på langs fra Tverrsjøen til Finnstad en dag med skare og du vil oppleve en av Markas flotteste turer med en fantastisk utsikt. Vi derimot følger vassdragene videre mot Finntjern, men før det snur vi oss tilbake og tar farvel med det vakre Pershusvann og Kolleren der langt mot nord.

Image
Pershusvann

Det er bare noen hundre meter ned til Finntjern der plassen Finnstad ligger langs vestsiden av vannet. Plassen er for lengst fraflyttet og brukes i dag bare som fritidsbolig. Her ble i sin tid Gustav Finnstad født som flyttet til Sandungen med kona Mathilde og fikk sønnene Per og Sverre Finnstad. Per Finnstad jobbet i skogen i alle år mens Sverre Finnstad dro til sjøs. Da han kom tilbake drev han Sandungen i mange år sammen med moren og alene og serverte turfolk på kjøkkenet og alle gamle Nordmarkstravere minnes Sverre og hans store gjestfrihet.

Image
Finntjern med plassen Finnstad.

Fra Finntjern bærer det bratt ned til Aklangen i gamle scooterspor og her er det fremdeles litt skaresnø på isen og vi skøyter vannet bort til oset mellom Aklangen og Katnosa. Vannene er ikke tappet så mye enda så vannene går i ett og vi måler isen i et ferskt pilkehull til 40 cm midt i oset. Rett syd for Aklangen ligger Døypefonten et bitte lite tjern rett under Prekestolen 560 m. De som lagde navnene hadde tydeligvis god fantasi i gamle dager.

Image
Aklangen

Image
Katnosa

Så er vi ute på Katnosa dette store vannet midt i Nordmarka og vi har Kirkeberget 629 m i sør og Oslos grense i nord. Vi pigger over til Sandvikshytta og tar en lunch i solveggen. Hytta eies av Løvenskiold og leies ut til Skiforeningen og Krogsveen er bestyrer. Før serveringen ble flyttet fra tunet på plassen Katnosa og ned til Sandvikshytta drev han servering i mange år i bryggerhuset på plassen. I hele 20 år har han drevet servering på Katnosa helt siden Petter Biong flyttet fra plassen. Petter er løypebas for skiforeningen og han og kona drev Katnosa og hadde servering der i 10 år.

Image
Sandvikshytta

Image
Katnosa gård

Image
Utsikt fra Sandvikshytta mot Kirkeberget.

Image
Katnosa gård fra sør

Image
Leveringsvika med Katnosdammen

Fra Sandvikshytta bærer det sørover mot Leveringsvika og Katnosdammen som eies av Oslo Kommune og var Damvokterbolig i gamle dager. I dag er boligen leid ut til Den Norske Turistforening som ubetjent hytte og er et populært overnattingsted midt i Marka. Stedet ligger idyllisk til ved dammen i sørenden av Katnosa. Skiløypa går bare et steinkast unna på vei ned til Storløken der det alltid er åpent vann derfor er løypa lagt langs land.

Image
Katnosdammen

Image
Storløken

Vi fortsetter videre mot Sandungen og tar bilveien i stedenfor løypa over åsen, denne har en fin issåle og vi skøyter hele veien til Sandungen slakteri. Veien er altid raskere enn over åsen da den følger Katnoselva sørover. Her kommer vi inn på løypa igjen og titter bort på Sandungen gård og savner serveringen der på tunet, for tiden ligger gården forlatt. Vi følger løypa ned til Kavli bru og pigger oss over Store Sandungen til Sandungsdammen og titter opp på Løvenskiolds vakre hytte og Sandungen gård fra en annen vinkel enn i sta.

Image
Sandungen gård

Image
Løvenskiolds hytte.

Store Sandungen er lang og vi passerer Skysskafferodden der Ivar Formo gikk gjennom isen og omkom for noen år siden før vi pigger bort til dammen der vi har et flott utsyn med Store Sandungen og Kirkeberget i bakgrunnen. Her ved Sandungsdammen har Nordmarkingene festplass om sommeren og mange syklister tar seg en pause her ved dammen.

Image
Hakkloa

Fra Sandungsdammen tar vi veien ned til Hakkloa damvokterbolig der Rune Larsbråten bor, her ligger også Nordmarkas vellhus et slags bygdesenter for hyttefolk og fastboende i Marka. Fra veien er det kort stykke ned til vannet i scooterspor og utpå vannet snur vi oss og ser opp på Hakkloa grenda som ligger vakkert til. Vi pigger oss raskt over vannet og kommer inn på løypa fra Stryken som er staket og følger denne til land og videre til Kikut.

Image
Hakkloa

Vi tar en pause på Kikut og spiser resten av nistepakken og drikker cola og kaffe i selvbetjeninga før vi står ned bakken til Bjørnesjøen. Vi pigger over Bjørnesjøen mot Bjørnholt og tar løypa tilbake samme vei som vi kom tidligere på dagen ned Bjørnesjøhelvete til Aurtjern. Vi tar farvel med Maridalsvassdraget langs Bjørnesjøhelvete som renner ut i Skjersjøen og videre ut i Maridalsvannet.

Image
Farvel til Maridalsvassdraget syd i Bjørnesjøen

Fra Aurtjern videre mot Store Åklungen, Lynhytta, Seterveien og videre ned veien på vestsiden av Sognsvann. Det hele går raskt unna på det skarpe føret og vi avslutter turen over de mange vann på Sognsvann som vi raskt pigger over og vips er vi tilbake til utgangspunktet etter ca 90 km og 17 vann.
Takk for en flott tur !
< Forrige   Neste >

Template source from Free Site Templates by JimWORLD. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.